Warunki dla zespołów

Warunki gry w Jack Pub'ie

Witaj w Jack Pub'ie

Miło nam, że jesteś zainteresowany grą w naszym Pubie. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne (ramowe) warunki dla artystów i zespołów, prosimy o zapoznanie się z nimi. Oczywiście jesteśmy otwarci także na rozwiązania, według indywidualnych ustaleń! Wszelkich dodatkowych informacji uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z managerem lokalu, odpowiedzialnym za organizację wydarzeń; Michał - tel. +48 737 671 414 lub pisemnie.

Warunki dla artystów występujących w Jack Pub'ie

Wszystkie opisane warunki są ogólnie przyjętymi zasadami, opartymi o doświadczenie w realizacji koncertów i stanowią wytyczne dla zespołów i artystów występujących w Jack Pub'ie. Oczywiście, wszystkie opisane warunki mogą być negocjowane i ustalane indywidualnie z każdym artystom i zespołem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z managerem lokalu.

1. Wybór zespołów i artystów
W chwili obecnej Jack Pub podejmuje współpracę z agencjami i zespołami muzycznymi związanymi z nurtami muzycznymi: jazz, blues, rock, metal, oraz z artystami kabaretowymi i stand up'erami. Jesteśmy także otwarci na występy solowe w ramach organizowanych przez lokal wieczorów Jam Session. Ponadto jesteśmy otwarci na każdą inną, ambitną formę artystyczną, która zostanie nam zgłoszona.

2. Forma organizacji wydarzenia kulturalnego lub koncertu
Znając dobrze lokalne warunki, prawdopodobną ilość zainteresowanych gości, pojemność lokalu, warunki techniczne i akustyczne sugerujemy zespołom pozostawienie kwestii organizacyjnych nam. Niemniej, zespół lub firma zewnętrzna może na życzenie w pełni samodzielnie zajmować się organizacją wydarzenia.

a) Gdy organizatorem jest Jack Pub:

- Jack Pub samodzielnie ustala i pobiera opłatę za wstęp na wydarzenie oraz zajmuje się sprzedażą biletów;
- Jack Pub zapewnia nagłośnienie "przody" i technika;
- Jack Pub zapewnia zespołom możliwość przeprowadzenia prób przed koncertem i udostępnienia lokal kilka godzin przed planowym otwarciem lokalu dla gości;
- Jack Pub zapewnia reklamę wydarzenia na własnym Fan Page a także reklamę plakatową;
- Jack Pub zapewnia bilety na wydarzenie i koleportację biletów zarówno w lokalu jak i zaprzyjaźnionych sklepach muzycznych na terenie miasta Jasła;
- Jack Pub zapewnia bezpłatnie posiłek dla członków zespołu w dniu koncertu;
- Jack Pub zapewnia bezpłatnie piwo, bez limitu, dla wszystkich członków zespołu;
- Jack Pub zapewnia ochronę na dzień wydarzenia, liczba ochroniarzy może być większa w przypadku wydarzeń, które będą tego wymagać;
- Jack Pub zapewnia dodatkowego pracownika obsługi baru i kuchni na dzień wydarzenia;
- Jack Pub zapewnia bezpieczne przechowanie sprzętu zespołom lub ekipom technicznym przed lub po koncercie w zależności od potrzeb;
- Jack Pub zapewnia "backstage" - pomieszczenie socjalne dla członków zespołu do bezpiecznego przechowywania sprzętu i rzeczy osobistych;
- Jack Pub zapewnia pomoc w ewentualnym znalezieniu noclegu dla członków zespołu (w cenie już od 45 zł od osoby w zaprzyjaźnionych ośrodkach agroturystycznych po droższe kwatery w hotelach).
- Jack Pub zapewnia pomoc z dojazdem do/z miejsca noclegu do lokalu dla członków zespołu;
- Jack Pub zapewnia członkom zespołu oraz obsłudze zespołu opaski organizatora, uprawniające do bezpłatnego wstępu na teren lokalu w dniu koncertu oraz wstęp na scenę;
- Jack Pub zapewnia nagłośnienie i oświetlenie stosownie do wcześniejszych ustaleń;
- Jack Pub zapewnia możliwość sprzedaży płyt zespołów na barze bez pobierania żadnych dodatkowych opłat;
- Jack Pub zapewnia wypłatę wynagrodzenia dla zespołów w formie gotówki, bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia, zgodne z ustaleniami w formie gotówki na podstawie umowy lub faktury, w przypadku supportu Jack Pub na podstawie wcześniejszych ustaleń może zobowiązać się do pokrycia kosztów przejazdu zespołu.
- Jack Pub ustala stawkę należną dla zespołu/zespołów na podstawie spodziewanej frekwencji jako procent z zarobku na wejściówkach, po odliczeniu następujących kosztów: technik 700zł, pracownik obsługi 200zł, ochrona od 400zł, koszty związane ze sprzątaniem 500zł. W zależności od wcześniejszych ustaleń procentowy udział w zysku dla zespołów wynosi od 70% do 100% procent lub z góry ustalona z zespołem stawka.

b) Gdy organizatorem jest zespół/firma:

- Organizator zobowiązany jest samodzielnie rozpowadzać bilety, ustalać ich wartość i pobierać opłaty za wejściówki w ramach organizowanego wydarzenia;
- Organizator zobowiązany jest do samodzielnej reklamy wydarzenia, Jack Pub zobowiązuje się do bezpłatnej reklamy wydarzenia na swoim Fan Page;
- Organizator zobowiązany jest zapewnić dla zespołów sprzęt, własnego technika i przody, Jack Pub na życzenie zapewni nagłośnienie "przody" i własnego technika w cenie 700zł netto;
- Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów ochrony lokalu na dzień wydarzenia, opłata podstawowa za 2 ochroniarzy to 400 zł netto;
- Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowego pracownika do obsługi baru i kuchni w cenie 200 zł netto;
- Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów użytkowych lokalu w tym zakupu środków czystości i usług sprzątania w kwocie 500 zł netto
- Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich ewentualnych uszkodzeń i strat na mieniu Jack Pubu powstałych w skutek organizacji wydarzenia;
- Organizator zobowiązany jest do zapewnienia posiłków i napojów zespołom w dniu koncertu lub uregulowania tych spraw bezpośrenio z Jack Pub'em;
- Organizator zobowiązany jest powiadomić o godzinie przyjazdu zespołów, Jack Pub zapewnia zespołom możliwość przeprowadzenia prób przed koncertem i udostępnienia lokal kilka godzin przed planowym otwarciem lokalu dla gości;
- Organizator zobowiązany jest do zapewnienia identyfikatorów dla obsługi lokalu i członków zespołu umożliwiających ich rozpoznanie przez ochronę lokalu;
- Organizator zobowiązany jest do rozliczenia się z zespołami za grę i dojazdy według własnych ustaleń;
- Organizator zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z udostępnieniem lokalu bezpośrenio po zakończeniu koncertu w formie gotówki, na podstawie wystawionej przez Jack Pub faktury.

3. Pojemność lokalu

W lokalu Jack Pub znajdują się 4 loże, mogące pomeścić od 8 do 12 osób oraz 12 stolików mogących pomieścić po 4-6 osób. Łączna ilość mejsc siedzących w lokalu to około 120 miejsc. Miejsca stojące w przestrzeni lokalu oraz przed sceną to dodatkowo miejsce dla 150 osób. Dodatkowo nasz ogródek piwny znajdujący się przed lokalem mieści około 130 osób. Łączna pojemność lokalu to około 400 osób, wewnątrz około 270 osób plus pojemność ogródka piwnego około 130 osób.

4. Scena, ośwetlenie i nagłośnienie

W lokalu Jack Pub znajduje się scena o wymiarach 5x3m., podstawowe oświetlenie sceny (5x reflektory LED), oraz nagłośnienie 2xJBL EON 616 (przody) oraz 3xJBL EON 615 (przody lub odsłuchy). Na stanie lokalu znajdują się także 100W piece dla basu i 100W dla elektryka, dodatkowo posiadamy 2x 25W piecyki dla dodatkowych gitar oraz statywy i profesjonalne mikrofony. W przypadku, jeśli zespół lub artysta nie posiada własnego technika i własnych kompletnych przodów lokal udostępnia pomoc naszego technika Jakuba (Jacobs Sound), kontakt z technikem: 607-089-762, który posiada pełną wiedzę na temat warunków technicznych lokalu i zapewnia nagłośnienie i obsługę techniczną w naszym lokalu.

5. Warunki bezpieczeństwa dla artystów i zespołów

a) Jack Pub zapewnia "backstage" znajdujący się na zapleczu, gdzie wstęp mają wyłącznie pracownicy lokalu, ochrona i członkowie zespołu. W pomieszczeniu tym zespoły i artyści mogą bezpiecznie pozostawić sprzęt i rzeczy osobiste, po zakończeniu koncertu zespół zobowiązany jest do zabrania wszelkich swoich rzeczy;
b) Jack Pub zapewnia dodatkową toaletę dla pracowników, artystów i członków zespołów, znajdującą się na zapleczu lokalu;
c) Wszystkie osoby, nie będące członkami zespołów (takie jak: cżłonkowie rodzin, kierowcy), chcący przebywać na terenie Jack Pubu w trakcie trwania wydarzenia są zobowiązani do zakupu biletu i wstępu jak każdy inny klient lokalu, chyba że wcześniej ustalono inaczej;
d) Wszystkich klientów, obsługę lokalu oraz członków zespołów obowiązują warunki Regulaminu Jack Pubu mające zapewnić bezpieczeństwo i porządek w lokalu;
e) Artysta lub zespół zobowiązany jest do poinformowania z wyprzedzeniem o każdym urządzeniu (poza elementami nagłośnienia), które chce wnieść i uruchomić w lokalu lub na scenie w trakcie wydarzenia, dotyczy to urządzeń takich jak generatory mgły, pary, śniegu, dodatkowe oświetlenie itp. Jack Pub ma prawo odmówić zgody na użycie każdego sprzętu, które w jakikolwiek sposób mogło by zagrozić gościom lub mieniu lokalu;
f) Artysta lub zespół nie może używać otwartego ognia ani żadnych materiałów pirotechnicznych, pożarowo-niebezpiecznych lub ostrych, łatwopalnych i innych, mogących w jakikowlwiek sposób narazić na niebezpieczeństwo klientów lokalu lub mienie lokalu;
g) Artysta lub zespół ma obowiązek przestrzegania warunków Regulaminu Jack Pubu oraz obowiązującego prawa. Artysta / zespół nie może w sposób bezpośredni lub pośredni obrażać w swoim przekazie uczuć religijnych innych osób, propagować treści zakazanych prawem, w szczególności treści faszystowskich, nienawistnych, wzywających do agresji lub łamania prawa, propagować nietolerancję na tle narodowościowym, etnicznym i światopoglądowym a także w inny sposób łamać prawa innych osób.
h) Artysta lub zespół ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i przekaz swojego występu.Zapoznaj się z Regulaminem Jack Pub'u | Pobierz LOGO Jack Pub'u


Ninijszy dokument "Warunki dla artystów występujących w Jack Pub'ie" stanowi własność intelektualną Jack Pub'u i nie może być powielany i rozpowszechniany zarówno w formie oryginalnej jak i zmienionej bez pisemnej zgody właścicieli Jack Pubu.